Moderni ohjelmisto betonin lämmön- ja lujuudenkehityksen laskentaan

Betologi on kaksiulotteinen valettavien betonirakenteiden lämmön- ja lujuudenkehityksen laskentaohjelmisto. Ohjelmisto on Suomen kehittynein, sillä se hyödyntää tietotekniikan uusimpia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Betologi-ohjelmiston ovat kehittäneet betonitekniikan tohtori Anna Kronlöf ja tekniikan lisensiaatti Klaus Kronlöf yhteistyössä Ruskon Betoni Etelän kanssa.

Moderni

Betologi-ohjelmisto valmistui alkuvuodesta 2022, ja se hyödyntää tietotekniikan uusimpia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Ohjelmisto on suunniteltu alusta lähtien palvelemaan niin betonin valmistajaa kuin urakoitsijoita ja suunnittelijoita. Ohjelmistolla on loputtomat kehitys- ja laajennusmahdollisuudet.

Luotettava

Betologi-ohjelmiston avulla voidaan mallintaa haastaviakin valuja tarkasti ja helposti. Ohjelmiston laskelmat ottavat huomioon betonin laadun, valutilanteen sekä sääolosuhteet. Siksi Betologi on arvokas työkalu niin betonin valmistajalle kuin valun suunnittelijoille.

Raportointi

Ruskon Betoni Etelä voi jakaa arvokasta tietoa valun mallinnuksesta asiakkaille Betologi-ohjelmiston avulla. Raporttiin on mahdollista liittää kuvia, käyrästöjä sekä videoita, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi käytettävän betonilaadun lujuudenkehityksestä ja kovettumisajasta.

Mihin Betologia käytetään?

Tyypillisiä kohteita ohjelmiston käytölle ovat esimerkiksi

 • massiivisten rakenteiden valusuunnittelu, jotta kovettumisvaiheen maksimilämmöt eivät nouse liian korkeiksi
 • lujuudenkehityksen laskenta esimerkiksi viileissä sääolosuhteissa, jotta tiedetään muottien purkulujuus tai rakenteen jännityslujuus
 • lujuudenkehityksen laskenta viileissä sääolosuhteissa, jotta tiedetään tarvitseeko rakenne eristepeitteitä tai lämmitystä vai tuleeko valussa käyttää kuumabetonia
 • työmaan olosuhteiden mukaan tehtävä reseptisuunnittelu

Ohjelmiston muunneltavuus laskentamallien ja materiaalien suhteen on äärimmäisen monipuolinen. Ohjelmiston avulla Ruskon Betoni Etelän on mahdollista toimittaa valun suunnittelijoille käyrästöjä, värikarttoja sekä videoita valun mallinnuksista.

Selkeä kuva betonin ominaisuuksista

Betologi-ohjelmisto antaa visuaalisen mallinnuksen tarkasteltavista ominaisuuksista käyrästöinä ja värikarttoina. Ohjelmistolla voidaan tarkastella muun muassa seuraavia ominaisuuksia

 • lämmönkehitys
 • lujuudenkehitys
 • kypsyys
 • lujuuskato
 • lämpöteho
 • lämpöenergia
 • lämpötilagradientti

Ohjelmisto valmistui alkuvuodesta 2022 ja se hyödyntää tietotekniikan uusimpia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Todellisen valutilanteen mallintaja

Betologi-ohjelmistolla voidaan mallintaa kattavasti todellinen valutilanne, esimerkiksi

 • itse valettava betonirakenne
 • liittyvät rakenteet (kallio, vanha rakenne jne.)
 • sääolosuhteet (ulkolämpötila, tuuli jne.)
 • muottimateriaalit
 • lämpöeristeet (mm. routamatot)
 • jäähdytysputkistot
 • lämmitys neliölle ja vastuslangat
 • laskentatiedot

Mallinnukset betonireseptien mukaan

Kovettuvan rakenteen mallinnuksessa käytetään laskettavan valun betonireseptiä. Näin ollen ohjelmistosta saadut tulokset mallintavat tarkasti työmaan valuja. Betonilaatujen reseptejä voidaan mallintaa vapaasti ohjelmistoon, jolloin sen laskelmat perustuvat materiaalien betoniteknologisten ja rakennusfysikaalisten ominaisuuksien hallintaan.

Saatuja tuloksia käytetään valettavien rakenteiden suunnittelussa. Samoin voidaan myös määrittää esimerkiksi toteutuneiden kovettumislämpöjen perusteella rakenteiden lujuudenkasvua.

Ladattava esite

Lataa tästä Betologi -ohjelmiston digitaalinen esite.

Lataa esite

Ota yhteyttä

Tuomas Mannonen

Laatupäällikkö (PKS-länsi + Varsinais-Suomi)

p. 020 793 3525

Ota yhteyttä

Riku Kähkönen

Laatuinsinööri (PKS-itä + Porvoo)

p. 020 793 3335