Työmaan laadunvalvonta varmistaa onnistuneen rakennushankkeen

Huolellinen riskienhallinta on avain onnistuneeseen ja kustannustehokkaaseen rakennushankkeeseen. Ruskon Betoni Etelä toteuttaa betonirakenteiden laadunvalvontaa työmailla. Vahva asiantuntemus ja pitkä kokemus takaavat rakenteille asetettujen vaatimuksien mukaiset mittaukset.

Laborantti työmaalla, työmaapalvelut

Betonirakenteiden laadunvalvontaa työmailla

Laadukas ja kestävä betonirakenne perustuu huolelliseen suunnitteluun ja työhön, joka jatkuu aina viimeistelyyn saakka. Meidän avullamme varmistatte, että betoni täyttää korkeimmatkin vaatimukset. Näin vältyt tarpeettomilta rakenteiden purku- ja korjaustoimenpiteiltä sekä torjut aikataulujen venymistä ja kustannusten kasvua. Työmaalaadun mittauspalvelu varmistaa, että betonivalut täyttävät niille asetut tavoitteet. Mittauspalvelu on betonityön tukena aina rakenteen valutyön suunnittelusta laatumittauksen suunnitteluun työmaalla sekä varsinaisiin työmaamittauksiin.

Koekappaleen luujustestaus

Asiantuntemusta ja kokemusta laatumittauksista

Ammattitaidolla, soveltuvalla mittauskalustolla ja luotettavilla menetelmillä saadaan mittaustuloksia, jotka ovat alan standardien mukaisia ja vertailukelpoisia. Laadukkaan mittauksen lisäksi Ruskon Betoni Etelä antaa saatujen tulosten pohjalta suosituksia, joiden avulla voi olla varma, että betonirakenne saavuttaa sille asetetut säädökset, käyttöympäristön asettamat vaatimukset ja pitkän käyttöiän.

Ruskon Betoni Etelän työmaamittauspalvelu suunnittelee kanssasi laatumittauksen toteutuksen työmaalla. Työ sisältää muun muassa näytteenotto-, lämmönmittaus- ja laatusuunnitelmat. Mittauspalveluun lukeutuvat lähes kaikki perinteiset laatumittaukset, kuten painauma, ilmamäärä, koekappaleet sekä sitoutumisnopeus. Ne toteutetaan standardien mukaan, ja saadut tulokset raportoidaan asiakkaalle vaatimukset sekä betonirakenteille asetetut normit huomioiden.

Laboratoriokontit

Liikkuva laboratorio kontissa

Myös työmaalla kaikki valmisbetonin laatumittaukset tulee suorittaa eurooppalaisten standardien ja vaatimusten mukaan. Juuri siksi Ruskon Betoni Etelä on kehittänyt siirrettävän laadunvalvontakontin, jonka avulla kaikki laatumittaukset voidaan tehdä normien mukaisissa vakio-olosuhteissa (+20 ˚C) ja koekappaleet säilytetään oikeissa kovettumis- ja jälkihoito-olosuhteissa. Laboratoriokontti on osoittanut hyötynsä erityisesti suurissa ja pitkäkestoisissa valuprojekteissa, jotka vaativat suuren määrän laatumittauksia.

Astu laboratoriokonttiin!

Tutustu Ruskon Betoni Etelän laboratoriokonttien sisätiloihin ja varustukseen virtuaalisesti. Laboratoriokontit sisältävät kakki koekappaleiden valmistamiseen ja vaatimusten mukaiseen säilytykseen tarvittavat tarvikkeet, kuten lieriömuotit, säilytysaltaan sekä ilmamäärä- ja lämpötilamittarin.

Lämpötilasäädellyt koekappalelaatikot

Lämpötilasäädellyt koekappalelaatikot

Työmaalla tehdyt betonikoekappaleet tulee säilyttää työmaalla normiolosuhteissa (+/- 20 ˚C), jotta saatavilla koekappaleilla voidaan arvioida betonin vaatimusten mukaisuutta. Erityisesti talviaikaan liian viileässä säilytetyt koekappaleet antavat virheellisen lujuustason testauksessa. Siksi myös Väyläviraston uudet ohjeet edellyttävät koekappaleiden oikeaoppista säilytystä työmailla. Tätä tarkoitusta varten Ruskon Betoni Etelä on kehittänyt työmaaolosuhteisiin koekappalelaatikoita, joissa kappaleita voidaan säilyttää 1-3 vuorokautta hallituissa lämpötilaolosuhteissa.

Betologi

Betologi on kaksiulotteinen valettavien betonirakenteiden lämmön- ja lujuudenkehityksen laskentaohjelmisto. Ohjelmisto on Suomen kehittynein, sillä se hyödyntää tietotekniikan uusimpia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Lue lisää

Tilaa työmaa- ja laadunvalvontapalveluja

Voit tilata työmaa- ja laadunvalvontapalveluita nopeasti ja vaivattomasti täyttämällä tilauslomakkeemme.Tilaa tästä

Tuote- ja palveluhinnasto

Tutustu tarkemmin tuotte- ja palveluvalikoimaamme! Löydät hinnastoista myös toimitusehtomme sekä toimituksiin liittyvää lisätietoa.

Valmisbetonihinnasto – Pääkaupunkiseutu, Häme ja Varsinais-Suomi

Valmisbetonihinnasto – Kaakkois-Suomi

Ota yhteyttä

Tuomas Mannonen

Laatupäällikkö (PKS-länsi + Varsinais-Suomi)

p. 020 793 3525

Ota yhteyttä

Riku Kähkönen

Laatuinsinööri (PKS-itä + Porvoo)

p. 020 793 3335

Ota yhteyttä

Markus Nieminen

Laatuinsinööri (Kaakkois-Suomi)

p. 020 793 3336