Kaikki mitä olet halunnut tietää betonista

Betoniopisto on Ruskon Betoni Etelän videoluentosarja betonista, sen valmistuksesta, koostumuksesta ja tilaamisesta, työmaatekniikasta sekä betonirakentamiseen liittyvistä tukitoiminnoista. Sarjan edetessä pääsemme tutustumaan ihmisiin betonin valmistuksen takana sekä vieraileviin luennoitsijoihin.

Jaksot 1-3: Esittely

Osa 1: Ruskon Betoni Etelä

Sarjan ensimmäisessä osassa toimitusjohtaja Arto Pesonen kertoo Ruskon Betoni Etelästä ja sen historiasta.

Tiivistelmä:

 • Ruskon Betoni on perustettu 1983
 • Ensimmäinen tehdas avattiin Oulun Ruskoon
 • Vuonna 1997 toiminta laajeni Etelä-Suomeen
 • Ruskon Betoni -konserniin kuuluu Ruskon Betoni Etelä, Napapiirin Betoni, JA-KO Betoni, Napapiirin Betoni ja Tykkimäen Sora
 • Ruskon Betoni Etelä Oy perustettiin vuonna 2019

Lue lisää Ruskon Betoni Etelän yrityskulttuurista!

Osa 2: Betoni ja sen tilaaminen

Betoniopisto-luentosarjan toisessa osassa Ruskon Betoni Etelän liiketoimintajohtaja Hannu Mattila kertoo, mitä betoni oikeastaan on, mistä osa-aineista se koostuu ja mitä tulee ottaa huomioon sitä tilattaessa.

Tiivistelmä:

 • Betoni koostuu runkoaineesta, sideaineesta, vedestä sekä seos- ja lisäaineista
 • Runkoaines = kiviaines, sideaine = pääsääntöisesti sementti
 • Valusuunnitelma on avainasemassa betonia tilattaessa
 • Betonitilauksen alustava varaus hyvissä ajoin
 • Varauksen vahvistaminen viimeistään valua edeltävänä päivänä
 • Tilauksen peruutus viimeistään valua edeltävänä päivänä
 • Valukohteessa tulee voida liikennöidä betonointikalustolla

Tutustu betonin toimitusehtoihin!

Osa 3: Laatu ja kehitys

Betoniopisto-luentosarjan kolmannessa osassa pääsemme tutustumaan Ruskon Betoni Etelän laatu- ja kehitystiimin toimintaan, tehtäviin ja kokoonpanoon. Esittelijänä toimii laatu- ja kehitysjohtaja Vesa Anttila.

Tiivistelmä:

 • Laatu- ja kehitystiimi vastaa betonin valmistuksen yleisestä laatutasosta ja sen hallinnasta
 • Laatu- ja kehitystiimi seuraa alan normituksia ja standardeja
 • Heidän tehtäviinsä kuuluu toimia teknisenä tukena asiakkaille, myynnille sekä betonitehtaille
 • Laatu- ja kehitystiimi tarjoaa tukea työmaille ja toteuttaa laatumittaukset niin betonitehtailla kuin työmaillakin
 • Tiimi pitää huolta reseptikannasta ja kehittää uusia ratkaisuja esimerkiksi laatumittausten toteuttamiseen

Lue lisää työmaapalveluistamme!

Jaksot 4-7: Betoni

Osa 4: Kiviainekset

Luentosarjan neljännessä osassa kerromme kiviaineksista ja niiden vaikutuksista betonin lujuus- ja säilyvyysominaisuuksiin. Videon vierailevana luennoitsijana toimii Aalto-yliopiston betonitekniikan professori Jouni Punkki.

Tiivistelmä:

 • Noin kaksi kolmasosaa betonin tilavuudesta koostuu kiviaineksista
 • Sementin ja veden seos liimaa kiviainekset toisiinsa
 • Kiviainekset voivat olla luonnon muovaamia tai niitä voidaan tuottaa murskaamalla
 • Betonissa tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman suurta maksimiraekokoa
 • Käytetyn raekoon kokoon voivat vaikuttaa muun muassa muotit, valutavat tai pumppaustekniikka
 • Huonolaatuinen kiviaines vaikuttaa betonissa käytetyn veden ja sementin määrään, joka puolestaan vaikuttaa betonin kutistumaan
 • Alkalikiviainesreaktio voi aiheuttaa pakkasrapautumaa muistuttavan vaurion, mutta reaktio on harvinainen suomalaiselle kiviainekselle

Lue lisää valmisbetonista!

Osa 5: Sementit

Sementti on betonin tärkein osa-aine, vaikka betonin tilavuudesta sitä on vain noin kolmannes. Betoniopisto-luentosarjan viidennessä osassa kerromme mitä sementti on, kuinka sitä valmistetaan ja millä tavoilla sementit vaikuttavat betonin ominaisuuksiin. Aiheeseen meidän perehdyttää Aalto-yliopiston betonitekniikan professori Jouni Punkki.

Tiivistelmä:

 • Sementti on betonin tärkein komponentti, vaikka sen osuus betonin tilavuudesta on selvästi pienempi kuin kiviainesten
 • Yleistermi sideaine pitää sisällään sementit ja seosaineet
 • Sementin pääasiallisin raaka-aine on kalkkikivi ja lisäksi tarvitaan pii-, rauta- ja alumiiniyhdisteitä
 • Raaka-aineita poltettaan kiertouunissa, jolloin ne sintrautuvat ja muodostuu sementtiklinkkeriä
 • Sementtiklinkkeri jauhetaan kipsin ja muiden apuaineiden kanssa, jolloin muodostuu sementtiä
 • Vesi-sementtisuhde on betonin tärkein parametri
 • Mitä alhaisempi vesi-sementtisuhde, sitä korkeampi lujuus ja paremmat säilyvyysominaisuudet
 • Sementit jaetaan sementtityyppeihin: CEM I-tyypin sementti sisältää korkeintaan 5% seosaineita, CEM II-tyypin sementeissä on maksimissaan 35% seosaineita ja CEM III-tyypin sementissä maksimissaan 95% masuunikuonaa
 • Lisäksi sementtejä luokitellaan mm. normilujuuden, lujuudenkehityksen, sulfaatin kestävyyden sekä lämmöntuoton mukaan
 • Tarjolla on myös erikoisempia sementtityyppejä, esimerkiksi sulfaatin kestävää sementtiä ja valkosementtiä
 • Noin 7% maailman CO2-päästöistä aiheutuu sementin valmistuksesta, vastaavasti Suomessa luku on alle 2%
 • Betonin CO2-päästöjen vähentämiseksi tehdään paljon kehitystyötä, esimerkiksi vaihtoehtoisien sideaineiden ja hiilidioksidin talteenoton osalta

Lue lisää vähähiilidioksidisesta betonista!

Tarina jatkuu...

Pysy kuulolla, sillä uusia Betoniopisto-videoluentosarjan jaksoja on luvassa! Tätä sivustoa päivitetään aina uuden osan julkaisun yhteydessä.