Esittelyssä tuotantojohtaja Antti Rusko: ”Pyrin löytämään ratkaisuja, jotka kehittävät useaa osa-aluetta kerralla”

Ruskon Betoni Etelä sai vahvistusta valmisbetoniliiketoimintansa organisaatioon, kun Antti Rusko aloitti tuotantojohtajana 4.4.2022. Hän vastaa tehtävässään valmisbetonin tuotannon, huollon ja kunnossapidon sekä logistiikan johtamisesta.

Antti Rusko odottaa innolla pääsevänsä tutustumaan betonin valmistuksen prosesseihin.

– Edellisessä työssäni oli järjetön määrä erilaisia palveluita ja tuotteita. Täällä tuotteita on vain yksi, jota valmistetaan eri variaatiolla, hän kuvailee.

– Minua innostaa ajatus siitä, että voin keskittyä yhteen tuotteeseen sekä siihen liittyviin tukitoimiin ja niiden kehittämiseen.

Kahden kulttuurin kasvatti

Ruskon suku on lähtöisin Oulusta – samoilta seuduilta siis, jossa yrityksemmekin on perustettu. Antti syntyi kuitenkin Ruotsin Skånen alueella, jonne hänen vanhempansa olivat muuttaneet 1960-luvulla. Hän varttui kahden eri kielen ja kulttuurin parissa.

– Kotona puhuttiin suomea, sillä ruotsia oppi muutenkin, Rusko muistelee.

Antti Rusko päätyi nuorena opiskelijana vanhempiensa synnyinseudulle, kun hän pääsi vaihto-oppilaaksi Oulun yliopistoon vuonna 1996. Sieltä matka jatkui Turkuun ja Åbo Akademiin, josta hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2008.

Hän kokee kahden kulttuurin välissä varttumisesta olleen hyötyä opiskelussa ja työuralla.

– Olen päässyt kokemaan kaksi kulttuuria ja se on antanut loistavan vertailupohjan, jonka avulla pystyn suhteuttamaan asioita paremmin.

Vaikka osa hänen suvustaan asuukin vielä Ruotsissa, ei hän ole kokenut varsinaista tarvetta palata takaisin synnyinseuduilleen.

– Suomi sopii mielenlaadulleni paremmin, Rusko naurahtaa.

Ongelmien ratkoja

Antti Ruskon työskenteli jo opintojensa ohella erilaisissa yrityksissä muun muassa vientikoordinaattorina. Vuonna 2003 hän aloitti vuokratyöläisenä maatalouskoneita valmistavan yrityksen palveluksessa, ja viiden vuoden kuluttua hän oli kohonnut jo saman yrityksen toimitusjohtajaksi.

Hänen luotsaamana yrityksessä vietiin läpi mittava kehitysohjelma, joka johti muun muassa maatalouskoneiden toimitusaikojen lyhenemiseen, varastoinnin kokonaiskustannusten pienentymiseen sekä tuotannon selkeytymiseen.

Viimeiset kymmenen vuotta Rusko on asunut Helsingissä ja toiminut Staralla vuorollaan tuotanto-, konepaja- ja asiakkuuspäällikkönä. Tehtävissään hän on kerännyt runsaasti kokemusta erilaisten kehitysohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, niin tuotannon kuin asiakassuhteidenkin kehittämisen osalta.

Myös tietohallintojärjestelmät ja niihin liittyvät projektit ovat hänelle tuttuja jo kouluajoilta, sillä hän opiskeli aihetta sivuaineenaan.

– Havainnoin mielelläni työympäristöäni ja muodostan siitä oman kuvan. Pyrin aina löytämään ratkaisuja, jotka kehittävät useaa osa-aluetta kerralla.

Näitä taitoja hän haluaa hyödyntää myös Ruskon Betoni Etelän tuotantojohtajan roolissaan.

Innokas luonnossa liikkuja

Vaikka Antti Rusko asuukin kolmihenkisine perheineen keskellä erästä Helsingin kantakaupungin vilkkainta osaa, viettää hän mielellään vapaa-aikaansa luonnon helmassa. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat muun muassa veneily, kalastus, metsästys ja sienestys.

Ruskon aika kuluu myös joulukuusien kasvattamisen parissa. Hänen kesämökkinsä tiluksia ovat koristaneet jo vuodesta 2015 lähtien 5000 kuusta, jotka vaativat systemaattista huolenpitoa. Tästä harrastuksesta hän on kehittänyt itselleen myös menestyvän sivutoimen.

Antti Rusko on seurannut Ruskon Betoni Etelää jo pidemmän aikaa – jo pelkästään yhteisen nimen ansiosta. Hän nostaa arvomme ja niiden toteutumisen käytännöntyössä yhdeksi suurimmista voimavaroistamme.

– Vaikka en voi sanoa tuntevani Ruskon Betoni Etelää vielä täysin, on siitä muodostunut minulle hyvä mielikuva. Jaamme samat arvot ja näkemykset. Täällä yrityksen arvot näkyvät oikeasti toiminnassa.

Ota yhteyttä