Infrabetonien valmistus selkeytyy Väylä-viraston uuden ohjeen myötä

 

Väylä-virasto julkaisi vuoden alussa uuden ohjeen infrabetonien valmistukselle. Ohjeen hiominen kesti muutaman vuoden, sillä monta yksityiskohtaa oli sovittava eri osapuolten kesken.

Ohjeen työryhmään kuului asiantuntijoita niin Väylä-virastosta, Aalto Yliopistosta, Rakennusteollisuus RT ry:stä kuin Kiwa Inspectasta. Myös betonin valmistajat, kuten Ruskon Betoni Etelä, olivat mukana ohjetyöryhmässä oman alansa asiantuntijoina.

Uudessa ohjeessa on Väylä-viraston Jussi Vuotarin luotsaamana kuunneltukin kiitettävällä tavalla betonin valmistajien mielipiteitä, ongelmia sekä huolia P-lukubetoneihin liittyen. Uuden ohjeen tekeminen kesti noin kaksi vuotta ja viimein saatu lopputulos tyydytti eri osapuolia.

Betonin valmistajia koskien ohjeessa on esitetty kolme tärkeää osa-aluetta. Nämä ovat tehdaskohtaiset ennakkokokeet, kohdekohtaiset ennakkokokeet ja tehtaan jatkuva laadunohjaus.

Ohjeen taustaa

Kokemukset siltabetoneista sekä tiedot huokostetusta betonista ovat karttuneet merkittävästi vuoden 2016 jälkeen. Esimerkiksi Aalto Yliopiston professori Jouni Punkki on vetänyt viime vuosina kehitysprojekteja, joilla on selvitetty erityisesti betonin huokostuksen syntymistä, laatua ja toimivuutta eri tiivistystilanteissa.

Myös Ruskon Betoni Etelä on osallistunut Jouni Punkin kehitysprojekteihin koskien huokostusta. Tavoitteenamme oli saada lisätietoja huokostetun betonin ominaisuuksista, kehittää betonialaa ja ja siten myös osallistua toimivan ohjeen kehittämisen käytännön töihin.

Väylän tuoreessa ohjeessa onkin huomioitu uusi tietous huokostetusta betonista. Sen tavoitteena on varmistaa, että P-lukubetonien laatu työmaalla on haluttu, työsuoritus onnistunut ja siten saavutetaan siltabetoneille pitkä käyttöikä.

 

Tärkeää tietysti on, että sertifikaatit ovat valmiiksi voimassa valitulle betonilaadulle siltavalun alkaessa, koska ennakkokokeen uusiminen voi kestää jopa 3,5 – 4 kuukautta.

 

Siltabetonisertifikaatit

Uusi infrabetonien valmistusohje lisää P-lukubetonireseptien ennakkotestauksen tarvetta betonitehtaalla. Betonitehtaiden kannattaakin laatia etukäteissuunnitelma siitä, millaisia P-lukubetoneja se aikoo jatkossa valmistaa ja mitä ennakkokokeita tämä vaatii. Ennakkokokeiden perusteella tehdas saa P-lukubetoneille sertifikaatit ja oikeuden toimittaa kyseisiä betoneja Väylän kohteisiin.

Ennakkokokeet ovat aina tehdaskohtaisia ja erilaiset sideainekombinaatiot edellyttävät omia testauksia. Sen sijaan eri kuitutyypit, kiihdyttimet ja hidastimet sekä eri kiviaineksen maksimiraekoot eivät edellytä omia ennakkokokeita. Poikkeuksena kuitenkin on #8 mm P-lukubetoni, joka edellyttää omat ennakkokokeet ja Väylän edustajan luvan, jotta sitä voidaan käyttää Väylän kohteissa.

Käytännössä valmisbetonitehdas siis päättää, tekeekö se vain muutamaa P-lukubetonilaatua parilla ennakkokokeella vai isomman sarjan ennakkokokeita, joilla saadaan laajemmat oikeuden valmistaa kymmeniä eri betonilaatuja. Tärkeää tietysti on, että sertifikaatit ovat valmiiksi voimassa valitulle betonilaadulle siltavalun alkaessa, koska ennakkokokeen uusiminen voi kestää jopa 3,5 – 4 kuukautta. Esimerkiksi pakkassuolalaattakoe kestää jopa 56 vuorokautta.

Uusi ohje luettelee kuusi varsinaista P-lukubetonilaatua, joista neljä on huokostettuja. Niitä ovat C30/37 P30, C35/45 P30, C35/45 P50 ja C45/55 P50, kun taas huokostamattomia, eli P0 betoneja, ovat C30/37 ja C35/45. Ohjeen tavoite on, että jatkossa tehtäisiin vähemmän erilaisia P-luku- ja lujuusluokka yhdistelmiä, mutta ne olisivat valmistajalla paremmin hallussa.

Uusi ohje edellyttää siis tehtaalla kattavampia tuoreen betonin ennakkokokeita, joissa selvitetään betonin ilmamäärän muutoksia sekoitusajan kasvaessa. Ilmamäärä mitataan minimisekoitusajalla, kuuden minuutin kohdalla, 60 minuutin päästä autosekoituksella ja vielä uudelleen notkistuksen jälkeen autossa.

Testauksen perustavoite on löytää tehdassekoitin ja betonilaatukohtainen minimisekoitusaika, jolla ilmamäärä on sekoituksen jälkeen riittävän stabiili. Mikäli ilmamäärä nousee ennakkokokeessa liikaa, tulee vähimmäissekoitusaikaa tehtaalla nostaa.

Lieriölujuuksien käyttöönotto

Huomattavaa uudessa ohjeessa on myös lieriölujuuksien käyttö vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa. Lujuudet voi testata joko kuutioilla tai lieriöillä, mutta ne tulee aina lopuksi muuttaa lieriölujuuksiksi. Tämä on uutta Suomessa, sillä täällä on vuosikymmeniä käytetty vain kuutiolujuuksia.

Uusi ohje selventää myös kohdekohtaisia työmaakokeita, jotka haastavissa työmaissa ovat tarpeen ennen isoja ja vaativia valuja rakenteen onnistumisen varmistamiseksi. Kohdekohtaisessa kokeessa valetaan työmaalla testirakenne ja siitä selvitetään erityisesti puristuslujuuden ja tiheyden tasoa porakappalein.

Betonitehtaalla puolestaan tehdään uusilla ohjeilla P-lukubetonien lujuusnäytteenottoa alkuvaiheen tuotannon näytemäärällä 200 m3 välein. Lisäksi lujuusnäytteenottoa tehdään kohdekohtaisesti jokaiseen eri työmaahan liittyen 200 m3 välein. Näin varmistetaan, että jokaisesta siltakohteessa on ainakin muutama tehdaslujuustulos olemassa.

 

Betonin valmistajan ja urakoijan tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvittää yhdessä mitä P-lukubetoneja työmaakohde vaatii.

 

Uuden ohjeen voimaantulo

Siirtymäaikaa uuden ohjeen käyttöönotolle on tämä vuosi, eli 2022 lähtien käytetään vain Väylä-viraston uuden ohjeen mukaisia P-lukubetoni sertifikaatteja. Onkin suositeltavaa, että kuluvan vuoden siltabetonikohteet tehdään vielä vanhoilla P-lukusertifikaateilla, joskin uudenkin ohjeen sertifikaatteja voidaan haluttaessa käyttää jo 2021, kunhan ennakkokokeet ovat valmistuneet.

Betonin valmistajien tärkeimpiä tehtäviä vuonna 2021 onkin tehdä riittävät ennakkokokeet uusia sertifikaatteja varten, jotka ovat voimassa kaksi vuotta. Asiakkaiden huomiotavaksi jää uuden ohjeen merkitys P-lukubetonien saatavuudelle. Betonin valmistajan ja urakoijan tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvittää yhdessä mitä P-lukubetoneja työmaakohde vaatii. Lisäksi heidän tulee varmistaa, että sertifikaatit ovat voimassa.

Koska ennakkokokeet vievät pahimmillaan kuukausia aikaa, ei viikkoa ennen valun alkua tehtävä betonitilaus auta, jos tehtaalla ei ole oikeaa sertifikaattia.

Yleisesti uusi ohje korostaa riittävän kokemuksen ja tiedon hankkimista niistä P-lukubetoneista, joita tehdas aikoo valmistaa. Vaikka ennakkokokeita tulee aiempaa enemmän, saadaan niillä parempi tuntemus valmistettavista laaduista.

Uusien ohjeistuksien tärkein piirre on se, että niitä myös pystyy noudattamaan käytännön elämässä. Ruskon Betoni Etelä on jo suorittanut Väylän ohjeen mukaisia ennakkotestauksia omilla tehtaillaan ja vakuuttunut niiden toimivuudesta.

Jatkossa yhteistyö urakoijan ja betonin valmistajan välillä tulee olla tarkempaa ja suunnitelmallisempaa, jotta oikeat P-lukubetonit ovat saatavilla. Vuosi 2021 tulee siis olemaan työntäyteinen, kun betonitehtaat Suomessa tekevät ennakkokokeita uusien sertifikaattien saamiseksi vuoden 2022 työmaille.

Teksti: Vesa Anttila
Kuvat: Ruskon Betonin arkisto

Ota yhteyttä

Vesa Anttila

Laatu- ja kehitysjohtaja

p. 020 793 3331