Ruskon Betoni Etelän asiakaskyselyn tulokset 2020

Laitoimme vuoden 2020 pakettiin teettämällä toimintaamme arvioivan asiakastyytyväisyyskyselyn.

Viime vuoteen verrattuna suurin kehityksemme on tapahtunut nykyaikaisuuden, uudistuvuuden sekä näkyvyyden parantamisessa. Kyselyssä nousivat positiivisesti esille myös kykymme palvella, asiantuntijuutemme sekä osaamisemme. Vapaissa kommenteissa nousivat useimmin esille Ruskon Betoni Etelän luotettavuus, tuotteittemme laatu sekä hyvä asiakaspalvelumme.

Kyselyyn vastanneet antoivat Ruskon Betoni Etelälle NPS-luvun (Net Promoter Score) 45, jota pidämme hyvänä tuloksena erittäin poikkeuksellisena vuotena. NPS-arvo muodostuu kysymyksestä ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Ruskon Betoni Etelää kollegoillenne”, johon vastataan skaalalla 0 (ei lainkaan todennäköistä) – 10 (erittäin todennäköistä).

Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (vastanneet 9-10), neutraalit (vastanneet 7-8) ja kriitikot (vastanneet 0-6). NPS-arvo lasketaan vähentämällä kriitikoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaalisesta osuudesta. 132 kysymykseen vastanneesta suosittelijoita oli 51,5 %, neutraaleja 42,4 % ja kriitikoita vain 6,1 %.

 

Arvostamme suuresti saamaamme palautetta, ja pyrimme kehittämään toimintaamme edelleen. Kiitos asiakaskyselyyn vastanneille!