Ruskon Betoni Etelän asiakaskyselyn tulokset 2021

 

Ruskon Betoni Etelä viimeisteli vuoden 2021 teettämällä toimintaamme arvioivan asiakastyytyväisyyskyselyn. Saimme kyselyyn ilahduttavan suuren määrän vastauksia – jopa 131. Kiitos kaikille osallistuneille!

Yrityksemme toiminnasta nousivat erityisesti esille luotettavuutemme, palvelualttiutemme sekä ammattitaitomme. Tärkeinä ominaisuuksinamme pidetiin myös kotimaisuutta, perheyritystaustaa sekä vastuullisuutta.

Kyselyyn vastanneet antoivat Ruskon Betoni Etelän NPS-luvuksi 59. Edellisvuoden vastaava luku oli 45. Pidämme tuloksen kehitystä erittäin hyvänä näinkin poikkeuksellisina aikoina.

 

 

NPS-arvo muodostuu kysymyksestä ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Ruskon Betoni Etelää kollegoillenne”, johon vastataan skaalalla 0-10. Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (vastanneet 9-10), neutraalit (vastanneet 7-8) ja kriitikot (vastanneet 0-6). NPS-arvo lasketaan vähentämällä kriitikoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaalisesta osuudesta.

Kysymykseen vastanneesta suosittelijoita oli 61,8 %, neutraaleja 35,1 % ja kriitikoita vain 3,1 %.

Arvostamme suuresti kaikkea saamaamme palautetta. Kyselyn tulokset auttavat meitä kehittämään toimintaamme vielä entistä paremmaksi.

Jatketaan tästä vuoteen 2022! Erinomaista joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille!