Ruskon Betoni Etelän asiakaskyselyn tulokset 2022

Ruskon Betoni Etelä teetti vuoden 2022 lopuksi toimintaamme arvioivan asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi jopa 136 asiakastamme. Kiitos kaikille osallistuneille!

Yrityksemme toiminnasta nousivat erityisesti esille luotettavuutemme, laatu sekä asiakaspalvelumme. Tärkeinä ominaisuuksinamme pidetiin myös kotimaisuutta ja ammattitaitoa.

Kyselyyn vastanneet antoivat Ruskon Betoni Etelän NPS-luvuksi 42. Pidämme tulosta hyvänä poikkeuksellisina aikoina.

NPS-arvo muodostuu kysymyksestä ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Ruskon Betoni Etelää kollegoillenne”, johon vastataan skaalalla 0-10. Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (vastanneet 9-10), neutraalit (vastanneet 7-8) ja kriitikot (vastanneet 0-6). NPS-arvo lasketaan vähentämällä kriitikoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaalisesta osuudesta.

Kysymykseen vastanneesta suosittelijoita oli 50 %, neutraaleja 41,8 % ja kriitikoita vain 8,2 %.

Arvostamme suuresti kaikkea saamaamme palautetta. Kyselyn tulokset auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

Erinomaista joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille! Jatketaan vuonna 2023!