Ruskon Betoni Etelän asiakaskyselyn tulokset 2023

Ruskon Betoni Etelä teetti asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla arvioitiin toimintaamme vuodelta 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 112 asiakastamme.

NPS

Kyselyyn vastanneet antoivat NPS-luvuksemme 49. NPS-luku muodostuu kysymyksestä ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Ruskon Betoni Etelää kollegoillenne”, johon vastataan skaalalla 0-10. Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (vastanneet 9-10), neutraalit (vastanneet 7-8) ja kriitikot (vastanneet 0-6). NPS-arvo lasketaan vähentämällä kriitikoiden prosentuaalinen osuus suosittelijoiden prosentuaalisesta osuudesta.

Kysymykseen vastanneista suosittelijoitamme oli 50,5 %, neutraaleja 47,7 % ja kriitikoita vain 1,8 %.

 

Mitä tekijöitä pidät Ruskon Betoni Etelän vahvuuksina?

Mitä tekijöitä pidän Ruskon Betoni Etelän vahvuuksina

Asiakkaamme nostivat toiminnastamme esille erityisesti luotettavuuden, laadun, toimitusvarmuuden sekä ammattitaidon.

Arvostamme saamaamme palautetta, sillä voimme kehittää sen avulla toimintaamme entisestään. Suurkiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!